Regulamin

1. Centrum Zabaw przeznaczone jest dla dzieci do 13 roku życia.

2. Centrum Zabaw jest płatne. Koszt zabawy określony jest w cenniku.

3. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Centrum Zabaw tylko pod opieka rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

4.  Za bezpieczeństwo dzieci w Centrum Zabaw odpowiadają rodzice lub opiekunowie dzieci.

5. Rodzice/opiekunowie w Centrum Zabaw zobowiązani są do założenia jednorazowych ochraniaczy na obuwie , bądź zdjęcia obuwia. Podyktowane jest to zachowaniem czystości w Centrum Zabaw.

6. Dzieci zobowiązane są do zdjęcia obuwia przed wejściem na teren Placu Zabaw. W strefie zabaw przebywają w skarpetkach również latem.

7. Razem z biletem rodzice/opiekunowie otrzymują kartę magnetyczną (naliczająca czas pobytu), należy ja z wrócić w kasie przy wyjściu.

8. W przypadku zgubienia karty rodzic/opiekun zobowiązany będzie zapłacić kwotę umowna w wysokości 20 zł.

9. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza strefą zabaw. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych przedmiotów mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Centrum Zabaw.

10. Właściciel Centrum Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy lub szkody powstałe w związku z zabawą w Centrum Zabaw.

11. Właściciel Centrum Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

12. Za rzeczy pozostawione w Centrum Zabaw właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

13. W razie wątpliwości sprawy nie rozstrzygnięte w powyższym regulaminie należy skonsultować z obsługą Centrum Zabaw.

14. Rodzic/opiekun wpuszczający dziecko na teren Centrum Zabaw oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Centrum Zabaw.

Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga, aby przestrzegały one podstawowych zasad:

ZABRANIA SIĘ PODEJMOWANIA ZACHOWAŃ, KTÓRE MOGĄ GROZIĆ UPADKIEM, URAZEM LUB INNYM USZCZERBKIEM DLA DZIECKA LUB JEGO RODZICA, W TYM:

- POPYCHANIA INNYCH DZIECI, 

- WYRZUCANIA PIŁECZEK Z BASENU, 

- WNOSZENIA JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW, 

- JEDZENIA, ŻUCIA GUM ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY – GROZI ZADŁAWIENIEM, 

- WCHODZENIA NA ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCJE ZABAW – GROZI WYPADKIEM,

- KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA CENTRUM ZABAW W SPOSÓB SPRZECZNY Z ICH PRZEZNACZENIEM.